كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) غلومي

غلومي
[ شناسنامه ]
يقه تون مي گيرم... ...... دوشنبه 90/12/1
حكمت لوطيانه!! ...... پنج شنبه 90/10/29
باز هم تسليت... ...... دوشنبه 90/9/21
هفته بسيج تسليت!!! ...... دوشنبه 90/8/30
هفته شان گرامي. ...... يكشنبه 90/7/3
محض ارادت ...... پنج شنبه 90/5/6
از كلام عارف مسلح ...... چهارشنبه 90/3/18
قبيله سلمان ...... دوشنبه 90/2/26
كفش ...... شنبه 90/2/24
يازهرا(س) ...... چهارشنبه 90/2/14
رخصت ...... دوشنبه 90/2/12
  ==>   ليست غير آرشيوي ها